Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.

4 Οκτωβρίου, 2019

Στη συνεδρίαση της  24ς του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με την 299/2019 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.

Τελευταία τροποποίηση: 4 Οκτωβρίου, 2019

Top