Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι ο κος Σαββόγλου Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι η κα Στρατάκη Κωστούλα

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι:

  1. Σαββόγλου Παναγιώτης , δημότης με αναπληρωτή αυτού τον Βάμβουκα Ιωάννη
  2. Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Α΄Λ.Τ. Λινοπεραμάτων με τον αναπληρωτή του
  3. Στρατάκης Ιωάννης, προτεινόμενος από το οικείο συμβούλιο της Τ.Κ. Ροδιάς, με αναπληρωτή του τον Παπαδάκη Πέτρο, Σύμβουλος Ροδιάς, δημότης Μαλεβιζίου και κάτοικος Ροδιάς
  4. Στρατάκη Κωστούλα δημότης, με αναπληρώτρια αυτής τη Βογιατζή Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλο
  5. Μερονιανάκη Ρίτα,  δημότης με αναπληρώτρια αυτής την Παπουτσάκη Ευαγγελία
  6. Βολανάκη Ευτυχία, δημότης με αναπληρώτρια αυτής την Λυρώνη Χρύσα, Δημοτική Σύμβουλο
  7. Κοτσιφός Ιωάννης, δημότης και κάτοικος που έχει ανάλογη επαγγελματική δράση και ειδικές γνώσεις, σχετικά με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. με αναπληρωτή του τον Χνάρη Αριστείδη (μειοψηφία)

Θητεία
Ορίζει δύο (2) έτη περίοδο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Top