Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι ο κος Εμμανουήλ Γενναράκης

Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι η κα Κωστούλα Στρατάκη

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι:

  1. Εμμανουήλ Γενναράκης , δημότης με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Βάμβουκα
  2. Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Α΄Λ.Τ. Λινοπεραμάτων με τον αναπληρωτή του
  3. Αντώνης Ροδίτης , προτεινόμενος από το οικείο συμβούλιο της Τ.Κ. Ροδιάς, με αναπληρωτή του τον Πέτρο Παπαδάκη, Σύμβουλο Ροδιάς, δημότη Μαλεβιζίου και κάτοικο Ροδιάς
  4. Κωστούλα Στρατάκη δημότισσα, με αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Παπουτσάκη δημότισσα.
  5. Χρύσα Λυρώνη, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτρια αυτής την Μαρίνα Βογιατζή Δημοτική Σύμβουλο.
  6. Φασουλάκης Γρηγόριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Πετούση Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.
  7. Κοτσιφός Ιωάννης , δημότης και κάτοικος που έχει ανάλογη επαγγελματική δράση και ειδικές γνώσεις, σχετικά με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. με αναπληρωτή του τον Αριστείδη Χνάρη (μειοψηφία)

Θητεία
Ορίζει δύο (2) έτη περίοδο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Top