Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι ο κος Σαββόγλου Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι ο κος Αλεξανδράκης Κων/νος.

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου είναι:

  1. Σαββόγλου Παναγιώτης, ως τακτικό μέλος, δημότης με αναπληρωτή αυτού τον Στρατάκη Ιωάννη, δημότη
  2. Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Α΄Λ.Τ. Λινοπεραμάτων με τον αναπληρωτή του
  3. Αλεξανδράκης Κων/νος, προτεινόμενος από το οικείο συμβούλιο της Τ.Κ. Ροδιάς, ως τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή του τον Ντουλάκη Ιωάννη, Πρόεδρος Κοινότητας Ροδιάς
  4. Θραψανιωτάκη Καλλιόπη  δημότισσα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Μαζαράκη Ευγενία, δημότισσα
  5. Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα , Δημοτική Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Λυρώνη Χρύσα, Δημοτική Σύμβουλο
  6. Φασουλάκης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή αυτού τον Κουβίδη Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλο (μειοψηφία)
  7. Κοτσιφός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή αυτού τον Μακριδάκη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία)

Θητεία
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Δ.Σ._ΛΙΜΕΝΙΚΟ_ΤΑΜΕΙΟ_2024 287 KB
Top